Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR


Müktesebat'ın (Acquis Communautaire) Anabaşlıkları

  1 - Malların serbest dolaşımı
  2 - Kişilerin serbest dolaşımı
  3 - Serbest hizmet arzı
  4 - Sermayenin serbest dolaşımı
  5 - Şirketler hukuku
  6 - Rekabet politikasi
  7 - Tarım
  8 - Balıkçılık
  9 - Ulaştırma politikasi
10 - Vergilendirme
11 - Ekonomik ve Parasal Birlik
12 - İstatistikler
13 - Sosyal Politika ve istihdam
14 - Enerji
15 - Sanayi politikası
16 - KOBİ'ler
17 - Bilim ve Araştırma
18 - Eğitim ve Formasyon
19 - Telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri
20 - Kültür ve audiovisual politikası
21 - Yöresel politikalar ve yapısal araçların koordinasyonu
22 - Çevre
23 - Tüketici ve sağlığın korunması
24 - Adalet İçişlerinde İşbirliği
25 - Gümrük Birliği
26 - Dış İlişkiler
27 - Ortak Dış ve Güvenlik Politikası
28 - Mali kontrol
29 - Mali ve bütçe düzenlemeleri
30 - Kurumlar
31 - Diğer

Aforizmalar                                            Güncelleme: 10.10.2000

* Yargının bağımsızlığı konusunda bazı iyileşmeler olmuşsa da, olağanüstü mahkemeler sistemi devam etmektedir. Son aylarda, demokratikleşme yönünde bazı yeni cesaret verici işaretler olmuştur.

* Hükümet ve Parlamento, politik yaşamı, adalet sistemini ve insan haklarının korunmasını düzenleyen bazı önemli yasaların kabul edilmesi için çalışmışlardır.

* Türkiye, uyum konusunda en fazla ilerlemeyi Gümrük Birliği kapsamındaki alanlarda ve daha az ölçüde, Avrupa stratejisi kapsamındaki alanlarda göstermeye devam etmektedir. Genel olarak, malların serbest dolaşımıyla ilgili durum tatminkardır.

*Türkiye, henüz bir çerçeve yasayı kabul etmemiş olsa da, Avrupa standartlarının benimsenmesinde yüksek bir düzeye erişmiştir.

* İşkence sistematik değildir fakat hâlâ yaygındır ve ifade özgürlüğü yetkili makamlarca devamlı olarak kısıtlanmaktadır.

*Millî Güvenlik Kurulu, politik yaşamda büyük bir rol oynamaya devam etmektedir.

*Telif hakları alanında hızlı ilerleme ihtiyacı vardır.

*Sermaye hareketleri alanında son zamanlarda kaydedilmiş ilerleme olmasa da, genel durum iyidir ve yeni bir bankacılık yasasının kabul edilmesi daha fazla uyum getirmiştir.

* Son gelişmeler, Türkiye'de bir demokratik sistemin temel özellikleri mevcut olmakla beraber, ülkenin Kopenhag politik kriterlerini hâlâ karşılamadığını teyit etmektedir.

* İnsan hakları ve azınlıkların korunması konularında ciddî eksiklikler vardır.

* Gümrük Birliği bağlamında müktesebatı uygulamaya yönelik idarî kapasite çok tatminkâr olmaya devam etmektedir.

* Türkiye, idarî yapılarını daha da modernleştirmeli ve personel eğitimini arttırmalıdır.


Türkiye'nin AB'ne katılım yönünde ilerlemesine ilişkin komisyon düzenli raporu sonuç kısmından.


AVRUPA YOLUNDA
AB EDİTÖRÜ'NDEN
AB'NİN FAALİYETLERİ

AB YOLUNDA
KÜÇÜK BİR ARŞİV


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla