minidev
ÇEVRE
Temiz Enerji Platformu
Küresel ısınma ve iklim değişikliği somut olarak yaşanmakta, ancak buna bağlı olarak artan çevre duyarlılığını görünür kılacak etkinliklerde, süreçle ilgili uyumsuzluklar gözlenmektedir.
Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli etkeni, uygulanan enerji politikalarının enerji kaynakları ve kullanımına ilişkin tercihleri olmaktadır.
Ülkemizde, hükümet, 1000 megawatt ve daha büyük nükleer ve kömüre dayalı güç santrallerin devlet desteğiyle kurulmasını teşvik etmek amacıyla, 15 yıl elektrik satın alma garantisi sağlayacak olan yasa tasarısını meclise getirmeye hazırlanıyor. Ülkemizin dört bir yanında termik ve nükleer santraller kurulması için hazırlıklar giderek hızlanıyor.
Kapasitesi 1000 megawatt’ın üstünde elektrik üreten termik santrallerin ürettiği elektriğin devlet tarafından satın alınması garantisi altında, düşük standartlarda, kirli teknolojinin ülkemize transferi özendirilmektedir. Bu santrallerin, gelecekte üretimi sürdüremedikleri koşullarda kârları garanti edilerek, kamu kaynaklarının talan edilmesinin yolu açılmaktadır.
Bu ve buna benzer örneklerden de anlaşılacağı gibi, yalnızca karşı çıkmanın yeterli olmadığı açıktır. Karşı çıktığımız konuyla ilgili doğru seçenekler önermek ve sorunlara çözümler geliştirmek zorunluluk haline gelmiştir.
İnsanlığın geleceğini tehdit boyutundan çıkıp yaşanmakta olan bir riske dönüştüğü küresel ısınma ve iklim değişikliğine yönelik olarak yapılacak en önemli iş, alınacak en önemli önlem temiz enerji kaynaklarının kullanımına yönelmek, enerjinin etkin ve verimli olarak kullanımını planlamaktır.
Bu görüşle, doğru enerji politikalarının oluşturulmasına yönelik toplumsal bir iradenin oluşumuna katkı sağlayacak bir platformun oluşturulmasının ertelenemez bir görev haline geldiğini düşünüyoruz.
Bu temelde “Temiz Enerji Platformu” adı ile bir platform oluşturmak üzere, bu düşünceyi paylaşan kişi, kurum ve kuruluşların bir araya gelmesini, birlikte yol almasını öngörüyoruz. Temiz Enerji Platformu için önerdiğimiz çerçeve aşağıda yer almaktadır.
 
Temiz Enerji Platformu;
·        Küresel iklim değişimini hızlandıran enerji kaynakları (kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar) ve ülkemizi nükleer çöplüğe dönüştürecek nükleer enerji yerine doğayla uyumlu, doğayı kirletmeyen, yenilenebilir enerji kaynaklarından ülkemiz için kullanılabilir olanları öne çıkaracak çalışmalar, etkinlikler düzenler.
·        Ülkenin enerji politikalarını, temiz enerji kaynaklarına dayalı olarak oluşturulmasını hükümetlere önerir.
·        Enerjiyi üreten ve kullananlara yönelik, bilgilendirme çalışmaları yapar. Temiz enerji kullanımına ilişkin halkın doğru bilgilenmesi ve bilinçlendirilmesi için eğitsel, eylemsel organizasyonlar ve kampanyalar düzenler.
·        Temiz olmayan enerjinin (fosil, nükleer) kullanımına karşı çıkar. Bu türden enerji kaynaklarına ilişkin halkın doğru bilgilenmesi için gerekli çalışmaları yapar ve kampanyalar düzenler.
·        Dünya enerji kaynaklarına dair doğru bilgi odaklarına ulaşır. Bu bilgilerin halka ve ilgili taraflara, karar vericilere ulaşması için çalışmalar yürütür.
·        Temiz enerjiden yana tavır koyan evrensel kurum ve kuruluşlarla iletişim kurar, işbirlikleri-güç birlikleri oluşturur.
·        Temiz Enerji Platformu,  platform bünyesinde yer alan tüm kişi, kurum ve kuruluşların birlikte geliştireceği ilkeler doğrultusunda organize olur, yönetilir. Çalışmalarını bu ilkeler temelinde yürütür.
 
Aşağıda isimleri yer alan bileşenlerden oluşan Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) olarak yukarıda açıkladığımız gibi düşünen, bu anlamda etkin bir bir işlevi olmak kararlılığında olan tüm kişi ve kuruluşları Temiz Enerji Platformunu oluşturmak üzere bir araya gelmeye, iş ve güç birliği yapmaya çağırıyoruz.
 
İletişim:
Caner Gökbayrak, TÜRÇEP Dönem Sekreteri
0533 815 16 54     [email protected]
Tanay Sıdkı Uyar, TÜRÇEP Koordinatörü
0533.395 58 39  -  0532.774 45 25  [email protected]
 
“Ç a ğ rı Ya pa n K u r u l u ş l a r L i s t e s i”
 
BAKÇEP – Batı Karadeniz Çevre Platformu
Bartın Eğitim ve Kültür Derneği
Ereğli Çevre Koruma Derneği
EUROSOLAR Türkiye- Avrupa Yenilenebilir Enerjiler Birliği Türkiye Bölümü
Kastamonu Küre Dağları Eko-Turizm Derneği
Kocaeli Çevre İnisiyatifi
İzmit YG21 Çevre Geliştirme Proje Üretim ve Uygulama Kooperatifi
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bartın Temsilciliği
TÜDAV Türk Deniz Araştırmaları Vakfı
Zonguldak Çevre Koruma Derneği
 
 
DAÇE – Doğu Akdeniz Çevre Platformu
Alanya Çevre Gönüllüleri Platformu 
Antakya Çevre Koruma Derneği 
Arkadaş Çevre Grubu 
Ceyhan Çevre Gönüllüleri Derneği 
ÇETKO - Adana Çevre ve Tüketici Koruma Derneği
ÇEKSAM - Tarsus Çevre Koruma Kültür ve Sanat Merkezi
Erzin Çevre Koruma Derneği 
İskenderun Çevre Koruma Derneği 
Mersin Çevre Dostları Derneği 
Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği 
 
DOKÇEP – Doğu Karadeniz Çevre Platformu
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Trabzon  Şubesi
Deniztemiz-TURMEPA Trabzon Temsilciliği
KTÜ Çevre Kulübü
KTÜ Erozyonla Mücadele ve Doğal Varlıkları  Koruma Kulübü
ORÇEV - Ordu Çevre Derneği
Ordu Doğa Aktiviteleri Derneği
Ordu Tüketiciler Derneği
Samsun Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Derneği
Sinop Çevre Dostları Derneği
TEMA Trabzon Temsilciliği
TEMA Artvin İl Temsilciliği
TEMA Gümüşhane il Temsilciliği
TEMA Rize il Temsilciliği
Trabzon Çevre Kültür Girişimcileri Derneği
TÜKODER Tüketiciyi  Koruma Derneği Trabzon Şubesi
Yeşil Artvin Derneği

İÇAÇEPİç Anadolu Çevre Platformu
ADOKBEL - Anadolu Doğa ve Kültür Belgeselleri Derneği - Konya
ALİDAÇEVKO - Ali dağ Yürüyüşçüleri ve Çevre Koruma Derneği - Kayseri
DOGABEL - Ulasal Doğa Belgeselleri Derneği - Kayseri
Doğayı ve Hayvanları Koruma Deneği - Konya
Erciyes Üniversitesi Spor Kulübü - Kayseri
Eskişehir Çevre Koruma Ve Geliştirme Derneği
GÖLSAĞ-Gölyazı Kasabası ve Sağlık Köyü Kültür ve Çevre Yar. ve Dayanışma Derneği - Konya
Kayseri Çevre Koruma Vakfı - Kayseri
KIRÇED - Kırşehir Çevre Koruma Derneği
KONÇED - Konya Çevre Koruma Eğitim ve Araştırma Derneği
NİÇEK - Niğde Çevre Eğitim ve Kültür Derneği
NİDOS - Niğde Doğa Sporları Kulübü
STD - Sürdürülebilir ve Ekolojik Tarım Derneği - Ankara
TEMA - Konya Temsilciliği
TTDK - Türkiye Tabiatını Koruma Derneği - Ankara
 
MARÇEP – Marmara Çevre Platformu
ADD Babaeski Şubesi
ADD Burhaniye Şubesiadd Çanakkale Şubesi
Ayvalık Çevre Güzelleştirme Derneği
Babaeski SS İstanbullular S.O.S Sivil Organize Semtler Çevre Kültür Kooperatifi
Balıkesir Barosu
Biga Çevre Derneği
Burhaniye Fenerbahçeliler Derneği
ÇGD - Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi
Çanakkale Yerel Gündem 21
ÇEVREM - Çevreyi Koruma ve Geliştirme Derneği - Bursa
Çorlu Yerel Gündem 21
Çorlu Çevre Gönüllüleri Derneği
DOĞADER - Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği - Bursa
Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği
Edremit Körfezi Fotoğraf Sanatı Derneği
Edremit Körfezi Havyan Dostları Derneği
Gelibolu Tarih ve Çevre Derneği
Geyikli Kültür, Çevre ve Güzelleştirme Derneği
GÜMÇED - Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği - Bursa
GÜMÇED - Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği Körfez Şubesi- Edremit
TMMOB Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
İmeceevi Doğal Yaşam ve Ekolojik Çözümler Merkezi - Çanakkale
KADOS - Kadıköy Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği - İstanbul
DOÇEK - Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği
Kırklareli Kanser Savaş Derneği
Kırklareli TMMOB İl Koordinasyon Kurulu
Küçükkuyu Kültür Sanat Turizm Derneği
TEMA Lüleburgaz Temsilciliği
Nilüfer Yerel Gündem 21 - Bursa
S.S İstanbullular S.O.S. Sivil Organize Semtler Çevre Kültür Kooperatifi
Saray Doğayı Koruma ve Temiz Çevre Derneği
ŞARÇEV - Şarköy Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği
Tekirdağ Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği
TEMA Balıkesir İl Temsilciliği
TEMA Bursa İl Temsilciliği
TEMA Çanakkale  İl Temsilciliği
TÜKODER - Tüketici Koruma Derneği Şubeleri
TÜKDER - Tüketicileri Koruma Derneği - Bursa
Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi
 
 
Bu metni doldurduktan sonra lutfen faks ile (Faks:0216 589 16 16) veya e-posta ile ([email protected]) gonderiniz.
 
Temiz Enerji Platformu kurulması için yaptığınız çağrıyı kabul ediyor ve Temiz Enerji Platformu’nun oluşturulması için gerekli çalışmalara katılmayı kabul ediyoruz.
 
 
 
STK veya Kurumunuzun Adı       : ……………………………………………………………………..
 
 
Adresi                                                : ……………………………………………………………………..
 
                                                            : ……………………………………………………………………..
 
                                                            : ……………………………………………………………………..
 
 
Telefon / Faks numarası               : ……………………………………………………………………..
 
 
STK veya Kurumunuz adına        : ……………………………………………………………………..
imzalayan kişi
 
 
İmzalayan kişinin görevi               : ……………………………………………………………………..
 
 
STK veya Kurumunuzda              : ……………………………………………………………………..
platform için görevlendirilen kişi
 
 
Görevlendirilen kişinin                  : ……………………………………………………………………..
telefon numarası
 
 
Görevlendirilen kişinin                  : ……………………………………………………………………..
e_posta adresi
 
 
 
Adı Soyadı ve imza
 
 
BU BÖLÜMÜN DİĞER YAZILARI

(Kasım 2007 öncesi)
 


(Kasım 2007 öncesi)BU SAYFAYI TAVSİYE ET!