minidev
ÇEVRE
TÜRÇEP - Türkiye Çevre Platformu Basın Açıklaması
TÜRÇEP 7. Temsilciler Meclisi toplantısı 19-20 Ocak 2008 günlerinde Tarsus’ta yapıldı. Yerel, ülkesel ve küresel çevre sorularının görüşüldüğü toplantılarda aşağıdaki kararlar alınmış ve kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.
Tarsus’ta yapılması planlanan tehlikeli atık yakma tesisi ile ilgili hukuki süreç incelenmiş, yargının aldığı yürütmeyi durdurma kararı memnuniyetle karşılanmıştır. Yerel güçlerin çabalarıyla ulaşılan bu kararın benzer girişimlerin engellenmesine de örnek olmasını dileriz. Bizler TÜRÇEP olarak, özellikle AB ülkelerini çöp teknoloji transferine son vermeye, Hükümeti de zehirli atıkların yakılmasına karşı imzaladığı Stocholm Konvansiyonuna uymaya çağırıyor, tehlikeli kimyasalların kullanımına kaynakta son verilmesini hedefleyen temiz üretim teknolojilerini savunuyoruz.
23-27 Kasım 2007 tarihlerinde düzenlemiş olduğumuz “Çevreyi koruyacak yeni bir maden yasası için Ankara’ya yürüyoruz” yürüyüşü sonunda, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile yaptığımız görüşmeler değerlendirilmiştir. Kaz Dağı özelinde başlayan ve ülkemizin değişik noktalarında yaşanan Maden Yasası ve 2/B olarak bilinen ormanların satışına yönelik tepkiler dile getirilmiştir. TÜRÇEP bileşenleri tarafından hazırlanan “Alternatif Maden Yasa Taslağı” tartışılmış ve bu konudaki çalışmamızın hızla sonuçlandırılmasına karar verilmiştir.
TEP-Temiz Enerji Platformu kurulması yönünde çalışmalarımız sürmekte olup, doğaya zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını destekleyen tüm kuruluşları, bu oluşuma güç vermeye ve oluşumda güç olmaya davet ediyoruz.
             Nükleer Yasanın kabulüyle birlikte ülkemizde başlayan tehlikeli süreç, tarafımızdan dikkatle izlenmektedir. Bu konuda yetkililerin uyarılması ve kamuoyu duyarlılığının arttırılması için TÜRÇEP tarafından bir dizi eylem ve etkinlik planlanmıştır. Etkinliklerin niteliği ve zamanı önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.
TÜRÇEP’ in Ocak 2007’de kamuoyu ile paylaştığı ciddi bir tehlike olan; Küresel Nükleer Enerji Ortaklığı (GNEP) için ABD maalesef Türkiye’yi davet etmiştir. Halen 103 Nükleer santrali olan fakat son 30 yıldır hiç nükleer santral kurmayan ABD’nin bu art niyetli tutumu, eski teknolojilerini ve nükleer atıklarını transfer çabalarını göstermektedir. TÜRÇEP aylar önce yaptığı uyarının her zaman dikkate alınmasında yarar olduğunu kamuoyuyla paylaşmaktadır.
Çevre Yasasında bulunan çevre cezalarının artırılmasıyla “Kirleten öder” mantığı öne çıkmaktadır. Bu anlayış “Kirletiyorsam öderim” anlamına gelmektedir. Önemli olan verilen para cezasının artırılması değil, standartların yükseltilmesi ve ”İşyeri Kapatma” da dahil bağlayıcı cezaların doğrudan uygulanmasıdır.
15 Aralık 2007’de tamamlanan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 13. Taraflar Konferansı (COP13) ve Kyoto Protokolü 3. Taraflar Toplantısı (COP/MOP3) sonuçları değerlendirilmiş dünya ülkelerinin 2012 sonrasına yönelik  olarak, yeni bir uluslararası anlaşmanın oluşturulması için görüş birliğine varmaları memnuniyetle karşılanmıştır. 2012 sonrasına yönelik küresel iklim değişimini önleyici çalışmalara hizmet edecek “Yenilenebilir Enerji”, “Enerjinin Etkin Kullanımı” ve Ormanlaşma” için TBMM’nin acil çalışmalar yürütmesini talep ediyoruz.
Bilgiye erişim, karar süreçlerine halkın geniş katılımı ve adalete erişimi öne çıkaran uluslar arası Aarhus Sözleşmesi’nin TBMM tarafından imzalanarak, demokratik katılımın geliştirilmesini talep ediyoruz.

TÜRÇEP – Türkiye Çevre Platformu
Caner GÖKBAYRAK  TÜRÇEP Dönem Sözcüsü  [email protected] 0533.815 16 54
Tanay Sıdkı UYAR TÜRÇEP Koordinatörü  [email protected]  0533.395 58 39

 
BU BÖLÜMÜN DİĞER YAZILARI

(Kasım 2007 öncesi)
 


(Kasım 2007 öncesi)BU SAYFAYI TAVSİYE ET!