minidev
L.G.B.T.T YAZILARI
Homofobiye Karşı Buluşuyoruz!
17 Mayıs Yaklaşıyor!
 
HOMOFOBİYE KARŞI ÇAĞRI
 
Aşağıda imzası bulunan bizler, sizi homofobiye karşı durmaya çağırıyoruz.
 
Homofobiye Karşı Buluşuyoruz!
 
Kaos Gey-Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği, 2008’in 17 Mayıs haftasında, Ankara’da, Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşmanın üçüncüsünü organize ediyor.
 
Dünya Sağlık Örgütünün, eşcinselliği, hastalıklar listesinden çıkardığı güne işaret eden 17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü, cinsiyet kimliği veya cinsel yönelimlerle ilgili tüm fiziksel, ahlaki veya sembolik şiddetlere karşı eylem ve karşı durma günüdür. İnsanların eşitliği için mücadele eden tüm girişimlere ilham ve destek vererek, hepsiyle koordinasyon içinde olmayı amaçlıyor.
 
Kaos GL Derneği on yılı aşkın bir süredir ayrımcılığa karşı eşcinsel bireylerin insan haklarının geliştirilmesi yönünde sosyal, kültürel ve akademik alanlarda etkinlikler düzenliyor. “Homofobiye Karşı Buluşma”nın üçüncüsünü ise 2008 17 Mayısında “insan hakları ve ayrımcılık” ana temasıyla düzenliyor.  
 
Homofobiye Karşı Buluşma’da, çeşitli sosyal, politik, kültürel ve akademik alanlarda eşcinsellere yönelik homofobik tutum ve davranışlar ile maruz kalınan ayrımcılık yurtiçinden ve yurtdışından uzmanların, yazarların, sanatçıların, akademisyenlerin, politikacı ve gazetecilerin katılımıyla ele alınıyor.
 
Eşcinsel kadın ve erkeklerin, hayatın her alanında homofobik tutum ve davranışlarla karşı karşıya kaldıklarını, sırf cinsel yönelimlerinden dolayı ayrımcılığa maruz bırakıldıklarını biliyoruz. Homofobi probleminin sadece eşcinsellerin değil aynı zamanda heteroseksüel kadın ve erkeklerin de meselesi olduğu gerçeğinin bilincindeyiz.
 
Katılmaya çağırdığımız Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, Türkiye'deki Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transeksüel (LGBT) topluluğunun örgütlenme ve ifade hürriyetinin gelişmesi ve ayrımcılığa uğramamaları yönünde önemli bir adım olacaktır.
 
Eşcinsellerin ve heteroseksüellerin birlikte özgürleşeceği bir dünyaya dair düşüncelerin paylaşılacağı ve tartışılacağı Buluşma’ya sizleri de katılmaya davet ediyoruz.
 
Kaos Gey-Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği
 
GMK Bulvarı 29/12, Demirtepe/Kızılay-Ankara
0312 230 0358
 
III. ULUSLARARASI HOMOFOBİ KARŞITI BULUŞMA
12-19 MAYIS 2008, ANKARA
Homofobi Karşıtı Buluşma Danışma Kurulu
Aksu Bora – Feminist,
Kürşad Kahramanoğlu – Gazeteci, İnsan Hakları Savunucusu,
Melek Göregenli – Sosyal Psikolog,
Murat Çelikkan – Gazeteci, İnsan Hakları Savunucusu,
Nazik Işık – Kadın Dayanışma Vakfı Kurucu Üyesi, Kaos GL Derneği Üyesi,
Pınar İlkkaracan - Psikoterapist, Araştırmacı ve İnsan/Kadın Hakları Savunucusu,
Şahika Yüksel – Psikiyatr,
Tuğrul Eryılmaz – Gazeteci,
 
ÇAĞRICI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ve KURUMLAR
 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi,
Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM),
Ankara Üniversitesi Mülkiye İnsan Hakları Topluluğu (MİHT),
Ankara Üniversitesi Cinsel Yönelim Ayrımcılığına Karşı Öğrenci Girişimi (CAKOG),
Ankara Üniversitesi Anti-Kapitalist Öğrenci Topluluğu,
Ege Üniversitesi Psikolojik Danışma Topluluğu,
Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu,
ODTÜ Kitap Topluluğu,
ODTÜ Sosyoloji Topluluğu,
ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Topluluğu,
Amargi Kadın Kooperatifi,
Ankaralı Feministler,
AIDS Savaşım Derneği – HIV/AIDS STK Platformu,
Bir Gençlik Hikâyesi Kampanyası,
Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD),
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Önleme Derneği (Kadın Kapısı),
Filmmor
Hangar Kültür Sanat Derneği,
Helsinki Yurtaşlar Derneği,
İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi,
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı,
Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) Genel Merkezi,
Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) Ankara Şubesi,
Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler,
Karahaber Video Eylem Atölyesi,
Nor Zartonk Platformu,
Pozitif Yaşam Derneği,
Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi Derneği (STGM),
Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi (SOGEP)
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Yüzleşme Derneği
 
Antalya Gökkuşağı Eşcinsel Oluşumu,
Kaos GL İzmir,
Kaosist Eşcinsel Sivil Toplum Girişimi,
Lambdaistanbul LGBTT Derneği,
MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu,
Pembe Hayat LGBTT Derneği,
PiramidGL Diyarbakır Oluşumu,
Homofobiye Karşı İnisiyatif – Kıbrıs
 
ÇAĞRICI BİREYLER
 
Adem Arkadaş
Adnan Yıldız
Aija Salo
Akın Atauz
Akif Kurtuluş
Aksu Bora
Ali Erol
Ali Özbaş
Alper Akyüz
Anja Meulenbelt
Atıl Ulaş Cüce
Atilla Atçı
Ayçin Civan
Ayçin Şan
Aydan Akas
Aygen Tümer
Aykan Safoğlu
Aysun Sayın
Ayşe Düzkan
Ayşe Gül Altınay
Ayşe Karabat
Ayşegül Arıkan
Ayten Alkan
Barış Sulu
Baskın Oran
Bawer Çakır
Begüm Topbaşlı
Belgin Çelik
Bettina Frese
Buket Korkmaz
Burak Karacan
Burcu Ersoy
Buse Kılıçkaya
Bülent Atamer
Bülent Danışoğlu
Canan Dağ
Carina Martenson
Celal Deniz
Cem Altıparmak
Ceren İşat
Ceren Şahin
Cuma Özdemir
Dicle Çakmak
Diego Mellado
Duygu Poyraz
Ekmel Çizmecioğlu
Emel Ataktürk
Emine Bozkurt
Emine Özkaya
Emir Birant
Emre İslamoğlu
Erdal Matur
Erdal Partog
Erden Kosova
Esra Koç
Esmeray
Esra Çınar
Fatih Özgüven
Fatma Hacıoğlu
Fatma Nevin Vargün
Feray Salman
F. Mutlu Binark
Gamze Göker
Gökdağ Göktepe
Gönül Arslan
Gülbanu Altunok
Gülhan Saraçaydın
Gülkan Ahıska
Gülsüm Depeli
Gün Zileli
Güner Kuban
Güzin Yamaner
Hakan Ataman
Hande Öğüt
Hande Şarman
Hatice Caner
Hrant Kasparyan
Hülya Başdoğan
Hülya Gülbahar
Hülya Uğur Tanrıöver
Işıl Özgentürk
İbrahim Bingöl
İlknur Üstün
İsmail Alacaoğlu
İsmail Kavcı
Jenny Sundén
Jeremy Pine
Juliano Cano Nieto
Kerem Altıparmak
Kutluğ Ataman
Kürşad Kızıltuğ
Kürşad Kahramanoğlu
Lale Mansur
L. Doğan Tılıç
Melek Özman
Mehmet Atak
Mehmet Bilal Dede
Mehveş Bingöllü
Melek Göregenli
Mete K. Kaynar
Michael Cashman
Mine Gencel Bek
Mithat Sancar
Muhtar Çokar
Murad Yüksel
Murat Çelikkan
Murat Çınar
Murat Özpamuk
Murathan Mungan
Mustafa Uluk
Müge İplikçi
Müzeyyen Nergiz
Naim Dilmener
Nadide Kurul
Nalan Özdemir
Nazik Işık
Neriman Polat
Nesrin Algan
Nesrin Yetkin
Nil Mutluer
Nil Perçinler
Nilgün Toker
Nilgün Yurdalan
Nurhayat Kemerli
Nüket Paksoy Erbaydar
Onur Kapıkıran
Oral Çalışlar
Osman Elbek
Oya Aydın
Ozan Fertelli
Ömer Sezer
Ören Altmışyedioğlu
Özlem Altıparmak
Özlem Atik
Özlem Çolak
Özlem Oruç
Pınar İlkkaracan
Pınar Selek
Ragıp Zık
Salih Canova
Seda Saluk
Selay Tunç
Selçuk Candansayar
Selen Doğan
Selen Şimşek
Selim Badur
Sema Kılıçer
Semih Varol
Senem Doğanoğlu
Serhat Ölçer
Serpil Sancar
Serra Ciliv
Sevgi Binbir
Sevil Yüksel
Simten Coşar
Sinan Sinem Göknur
Süreyyya Evren
Şahika Yüksel
Şanar Yurdatapan
Şehmus Ay
Şenol Cemal
Şevki Sözen
Tarık Kaynar
Tuba Çakır
Tuğçe Canbolat
Tuğrul Erbaydar
Tuğrul Eryılmaz
Turgut Tarhanlı
Tülay Aktemir
Uğur Yüksel
Umut Güner
Umut Karasu
Utku Kalı
Ülkü Songül
Yakın Ertürk
Yasemin Temizarabacı
Yasemin Öz
Yıldırım Türker
Yıldız Tokman
Yusuf Eradam
Zeynep Dinçer
 
 
 
 
17 Mayıs Yaklaşıyor!
 
HOMOFOBİYE KARŞI ÇAĞRI
 
Aşağıda imzası bulunan bizler, sizi homofobiye karşı durmaya çağırıyoruz.
 
Homofobiye Karşı Buluşuyoruz!
 
Kaos Gey-Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği, 2008’in 17 Mayıs haftasında, Ankara’da, Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşmanın üçüncüsünü organize ediyor.
 
Dünya Sağlık Örgütünün, eşcinselliği, hastalıklar listesinden çıkardığı güne işaret eden 17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü, cinsiyet kimliği veya cinsel yönelimlerle ilgili tüm fiziksel, ahlaki veya sembolik şiddetlere karşı eylem ve karşı durma günüdür. İnsanların eşitliği için mücadele eden tüm girişimlere ilham ve destek vererek, hepsiyle koordinasyon içinde olmayı amaçlıyor.
 
Kaos GL Derneği on yılı aşkın bir süredir ayrımcılığa karşı eşcinsel bireylerin insan haklarının geliştirilmesi yönünde sosyal, kültürel ve akademik alanlarda etkinlikler düzenliyor. “Homofobiye Karşı Buluşma”nın üçüncüsünü ise 2008 17 Mayısında “insan hakları ve ayrımcılık” ana temasıyla düzenliyor.  
 
Homofobiye Karşı Buluşma’da, çeşitli sosyal, politik, kültürel ve akademik alanlarda eşcinsellere yönelik homofobik tutum ve davranışlar ile maruz kalınan ayrımcılık yurtiçinden ve yurtdışından uzmanların, yazarların, sanatçıların, akademisyenlerin, politikacı ve gazetecilerin katılımıyla ele alınıyor.
 
Eşcinsel kadın ve erkeklerin, hayatın her alanında homofobik tutum ve davranışlarla karşı karşıya kaldıklarını, sırf cinsel yönelimlerinden dolayı ayrımcılığa maruz bırakıldıklarını biliyoruz. Homofobi probleminin sadece eşcinsellerin değil aynı zamanda heteroseksüel kadın ve erkeklerin de meselesi olduğu gerçeğinin bilincindeyiz.
 
Katılmaya çağırdığımız Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, Türkiye'deki Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transeksüel (LGBT) topluluğunun örgütlenme ve ifade hürriyetinin gelişmesi ve ayrımcılığa uğramamaları yönünde önemli bir adım olacaktır.
 
Eşcinsellerin ve heteroseksüellerin birlikte özgürleşeceği bir dünyaya dair düşüncelerin paylaşılacağı ve tartışılacağı Buluşma’ya sizleri de katılmaya davet ediyoruz.
 
Kaos Gey-Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği
 
GMK Bulvarı 29/12, Demirtepe/Kızılay-Ankara
0312 230 0358
 
III. ULUSLARARASI HOMOFOBİ KARŞITI BULUŞMA
12-19 MAYIS 2008, ANKARA
Homofobi Karşıtı Buluşma Danışma Kurulu
Aksu Bora – Feminist,
Kürşad Kahramanoğlu – Gazeteci, İnsan Hakları Savunucusu,
Melek Göregenli – Sosyal Psikolog,
Murat Çelikkan – Gazeteci, İnsan Hakları Savunucusu,
Nazik Işık – Kadın Dayanışma Vakfı Kurucu Üyesi, Kaos GL Derneği Üyesi,
Pınar İlkkaracan - Psikoterapist, Araştırmacı ve İnsan/Kadın Hakları Savunucusu,
Şahika Yüksel – Psikiyatr,
Tuğrul Eryılmaz – Gazeteci,
 
ÇAĞRICI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ve KURUMLAR
 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi,
Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM),
Ankara Üniversitesi Mülkiye İnsan Hakları Topluluğu (MİHT),
Ankara Üniversitesi Cinsel Yönelim Ayrımcılığına Karşı Öğrenci Girişimi (CAKOG),
Ankara Üniversitesi Anti-Kapitalist Öğrenci Topluluğu,
Ege Üniversitesi Psikolojik Danışma Topluluğu,
Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu,
ODTÜ Kitap Topluluğu,
ODTÜ Sosyoloji Topluluğu,
ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Topluluğu,
Amargi Kadın Kooperatifi,
Ankaralı Feministler,
AIDS Savaşım Derneği – HIV/AIDS STK Platformu,
Bir Gençlik Hikâyesi Kampanyası,
Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD),
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Önleme Derneği (Kadın Kapısı),
Filmmor
Hangar Kültür Sanat Derneği,
Helsinki Yurtaşlar Derneği,
İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi,
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı,
Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) Genel Merkezi,
Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) Ankara Şubesi,
Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler,
Karahaber Video Eylem Atölyesi,
Nor Zartonk Platformu,
Pozitif Yaşam Derneği,
Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi Derneği (STGM),
Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi (SOGEP)
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Yüzleşme Derneği
 
Antalya Gökkuşağı Eşcinsel Oluşumu,
Kaos GL İzmir,
Kaosist Eşcinsel Sivil Toplum Girişimi,
Lambdaistanbul LGBTT Derneği,
MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu,
Pembe Hayat LGBTT Derneği,
PiramidGL Diyarbakır Oluşumu,
Homofobiye Karşı İnisiyatif – Kıbrıs
 
ÇAĞRICI BİREYLER
 
Adem Arkadaş
Adnan Yıldız
Aija Salo
Akın Atauz
Akif Kurtuluş
Aksu Bora
Ali Erol
Ali Özbaş
Alper Akyüz
Anja Meulenbelt
Atıl Ulaş Cüce
Atilla Atçı
Ayçin Civan
Ayçin Şan
Aydan Akas
Aygen Tümer
Aykan Safoğlu
Aysun Sayın
Ayşe Düzkan
Ayşe Gül Altınay
Ayşe Karabat
Ayşegül Arıkan
Ayten Alkan
Barış Sulu
Baskın Oran
Bawer Çakır
Begüm Topbaşlı
Belgin Çelik
Bettina Frese
Buket Korkmaz
Burak Karacan
Burcu Ersoy
Buse Kılıçkaya
Bülent Atamer
Bülent Danışoğlu
Canan Dağ
Carina Martenson
Celal Deniz
Cem Altıparmak
Ceren İşat
Ceren Şahin
Cuma Özdemir
Dicle Çakmak
Diego Mellado
Duygu Poyraz
Ekmel Çizmecioğlu
Emel Ataktürk
Emine Bozkurt
Emine Özkaya
Emir Birant
Emre İslamoğlu
Erdal Matur
Erdal Partog
Erden Kosova
Esra Koç
Esmeray
Esra Çınar
Fatih Özgüven
Fatma Hacıoğlu
Fatma Nevin Vargün
Feray Salman
F. Mutlu Binark
Gamze Göker
Gökdağ Göktepe
Gönül Arslan
Gülbanu Altunok
Gülhan Saraçaydın
Gülkan Ahıska
Gülsüm Depeli
Gün Zileli
Güner Kuban
Güzin Yamaner
Hakan Ataman
Hande Öğüt
Hande Şarman
Hatice Caner
Hrant Kasparyan
Hülya Başdoğan
Hülya Gülbahar
Hülya Uğur Tanrıöver
Işıl Özgentürk
İbrahim Bingöl
İlknur Üstün
İsmail Alacaoğlu
İsmail Kavcı
Jenny Sundén
Jeremy Pine
Juliano Cano Nieto
Kerem Altıparmak
Kutluğ Ataman
Kürşad Kızıltuğ
Kürşad Kahramanoğlu
Lale Mansur
L. Doğan Tılıç
Melek Özman
Mehmet Atak
Mehmet Bilal Dede
Mehveş Bingöllü
Melek Göregenli
Mete K. Kaynar
Michael Cashman
Mine Gencel Bek
Mithat Sancar
Muhtar Çokar
Murad Yüksel
Murat Çelikkan
Murat Çınar
Murat Özpamuk
Murathan Mungan
Mustafa Uluk
Müge İplikçi
Müzeyyen Nergiz
Naim Dilmener
Nadide Kurul
Nalan Özdemir
Nazik Işık
Neriman Polat
Nesrin Algan
Nesrin Yetkin
Nil Mutluer
Nil Perçinler
Nilgün Toker
Nilgün Yurdalan
Nurhayat Kemerli
Nüket Paksoy Erbaydar
Onur Kapıkıran
Oral Çalışlar
Osman Elbek
Oya Aydın
Ozan Fertelli
Ömer Sezer
Ören Altmışyedioğlu
Özlem Altıparmak
Özlem Atik
Özlem Çolak
Özlem Oruç
Pınar İlkkaracan
Pınar Selek
Ragıp Zık
Salih Canova
Seda Saluk
Selay Tunç
Selçuk Candansayar
Selen Doğan
Selen Şimşek
Selim Badur
Sema Kılıçer
Semih Varol
Senem Doğanoğlu
Serhat Ölçer
Serpil Sancar
Serra Ciliv
Sevgi Binbir
Sevil Yüksel
Simten Coşar
Sinan Sinem Göknur
Süreyyya Evren
Şahika Yüksel
Şanar Yurdatapan
Şehmus Ay
Şenol Cemal
Şevki Sözen
Tarık Kaynar
Tuba Çakır
Tuğçe Canbolat
Tuğrul Erbaydar
Tuğrul Eryılmaz
Turgut Tarhanlı
Tülay Aktemir
Uğur Yüksel
Umut Güner
Umut Karasu
Utku Kalı
Ülkü Songül
Yakın Ertürk
Yasemin Temizarabacı
Yasemin Öz
Yıldırım Türker
Yıldız Tokman
Yusuf Eradam
Zeynep Dinçer
 
BU BÖLÜMÜN DİĞER YAZILARI

(Kasım 2007 öncesi)
 


(Kasım 2007 öncesi)BU SAYFAYI TAVSİYE ET!