minidev
AB YOLUNDA
 
1 -  Başbakan’ın seyahatleri-Cengiz Aktar
Başbakan yurtdışında ne vakit ağzını açsa AB yolunda kararlı bir şekilde ilerlendiğini ve hedeften şaşılmayacağını söylüyor. Dinleyenler gülmekten kendilerini alamıyorlardır.
2 -  Obama şaşırma sabrımızı taşırma-Cengiz Aktar
Dünyada Obama ve yardımcısı ‘Türk düşmanı’ yaftalı Joe Biden’in seçilmesine bir tek bizim siyasetçiler ve ‘devlet adamları’ sevinemedi.
3 -  TERÖRLE MÜCADELENİN SİYASAL VE SOSYAL UNSURLARI-Akın Özçer
Terörle mücadelenin askeri/polisiye önlemlerden ibaret olmadığı, bu önlemlerin kapsamlı bir politikanın sadece küçük bir bölümünü oluşturması gerektiği hususunda herkesin artık birleştiği görülüyor.
4 -  Türkiye AB’ye, CHP/MHP nereye?-Cengiz Aktar
Hükümet ‘Avrupa Birliği Müktesebatı'nın Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı’ ve kısa adıyla Ulusal Program (UP) hazırlıklarını kapatma davası öncesinde başlatmıştı.
5 -  ‘Ilık Savaş’a siftah-Cengiz Aktar
Rusya bu bunaltıcı yazı daha da çekilmez hale getirmek için elinden geleni yapıyor. Hızla Soğuk Savaş’tan sonraki ara dönemin bitmesine ve yeni bir ılık savaş ortamına girilmesine tanık oluyoruz.
6 -  Son Unesco İstanbul raporu-Cengiz Aktar
Ortalıkta yine bir Unesco tartışması var. Dünya Miras Komitesi’nin Temmuz başında Kanada’daki toplantısında kabul edilen kapsamlı İstanbul raporu açıklandı.
7 -  Fransa’nın AB dönem başkanlığı-Cengiz Aktar
Fransa dört temel öncelik belirledi. Göç-İltica; Enerji-İklim Değişikliği; Güvenlik; Ortak Tarım Politikası Reformu. Göç konusunda hedef bir yandan vasıfsız işçinin Avrupa kalesine girişini zorlaştırmak diğer yanda vasıflıya kapıları ‘Mavi Kart’ uygulamasıyla sonuna kadar açmak.
8 -  Evrensel demokrasiye direnenlerin laiklik argümanı-Akın Özçer
.
Hiç kuşku yok ki, Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi hiçbir zaman üye olarak arasına almayacağı, eğer evrensel demokrasi ilkelerini benimsememekte kararlıysa, son derece doğru bir görüş.
9 -  Binmişiz bir alâmete gidiyoruz kıyamete-Cengiz Aktar
Etrafta çok çarpıcı bir sükûnet, bir çeşit kadere boyun eğmişlik var. Doğunun mâkus yani ters giden talihi yine tersine çalışmaya başladı sanki. Türkiye beceriksizler ve beceriksizlikler liginde yine başa güreşiyor.
10 -  İspanya ile 30 yıl gerisindeki Türkiye arasında fark daha da açılıyor-Akın Özçer
Otuz yıl öncesinin İspanyası’nda konuşulanlarla bugünkü Türkiye’de tartışılan konular arasında benzerlikler bulmak mümkün .
11 -  Şükürler olsun Türkiye yine devrede-Cengiz Aktar
Yine hükümetin dünya barışına kendini feda ettiği bir döneme girdik. Sevinçten ne yapacağımızı şaşırdık. Beni esas şaşırtan bu konulara hâkim uzmanların ve gazetecilerin sevinciydi. Başarıya ne kadar da susamışız.
12 -  AB’nin Türkiye politikasının iflâsı -Cengiz Aktar
Laeken ruhunun tamamen yok olduğu bir Avrupa’da Türkiye’nin artık bir kambur, bir yük olarak algılanmasına şaşırmamak gerek. Avrupalılar Türkiye dosyasını kriz idare dosyası olarak algılıyor artık.
13 -  Bask'ların ETA'ya karşı nasıl birleştiklerini anlamak Türkiye için önemli-Akın Özçer
Basklar, dün ayrılıkçı Bask terör örgütü ETA’ya karşı Vitoria’nın Virgen Blanca Meydanı’nı doldurmuşlardı. Ellerindeki tek pankart, kullandıkları tek slogan “Özgürlükler için ETA’ya hayır”dan ibaretti.
14 -  Kıbrıs’ta kakofoniden semfoniye-Cengiz Aktar
Geçen hafta sonu yirmi kişilik bir akademisyen ve gazeteci grubu cumhurbaşkanı Talat’ın davetlisi olarak Kıbrıs’taydık. Ziyaretin farkı, güneye Türkiyeli olarak geçip cumhurbaşkanı Hristofiyas ile üç saat boyunca görüş alışverişinde bulunmamızdı.
15 -  Restorasyon manzaraları-Cengiz Aktar
AB ve özellikle Komisyon’un 2006 başından bu yana Türkiye’de yaşanan olumsuz gelişmeleri görmezden gelen bir tutumu var. Tıpkı AKP’ye açık çek yazan çevreler gibi.
16 -  ‘Küçük olsun, fakir olsun ama benim olsun’-Cengiz Aktar
AB süreci, hele şu içinde bulunduğumuz dar boğazda ülkenin biricik çıkış yolu konumundadır. İMF ilişkisinin iyiden iyiye zayıfladığı ve uluslararası konjonktürün allak bullak olduğu bir ortamda müstakbel AB üyeliği, Türkiye’nin dünyaya verebileceği tek somut garantidir.
17 -  AKPM BİLDİRİSİ ÜZERİNDEN POLİTİKA YAPMAK -Akın Özçer
Avrupa Konseyi, aynı zamanda, evrensel temel hak ve özgürlüklerin ve demokrasinin geliştirildiği, ölçütlerinin belirlendiği, diğer birçok alanda olduğu gibi bu konuda da sözleşmelerin oluşturulduğu saygın bir işbirliği platformu.
18 -  Az laf çok iş-Cengiz Aktar
Hükümet en üst seviyeden, 17 Aralık 2004’te ucunu bıraktığı AB işine yeniden başlayacağının işaretlerini veriyor. Niyet parti kapatma davası ile eşzamanlı. Bir, hatta birkaç musibetin binlerce nasihatten iyi olduğu anlaşılıyor ama önemli değil.
19 -  Venedik kriterlerini kapatma davasıyla keşfetmek-Akın Özçer
Siyasi partilerin, ancak şiddet ve terörle bağlantıları nedeniyle kapatılabileceği, demokrasilerde anayasaya aykırı düşüncelerin dahi serbestçe ifade edilebileceği öteden beri geçerli bir ilkeydi.
20 -  AB adayı İspanya'da darbe-Cengiz Aktar
Yıl 1981, gün 23 Şubat. Madrid’de Cortes yani millet meclisini basan yarbay Tejero rehin aldığı 350 milletvekilinin ve tesadüfî canlı televizyon yayını sayesinde tüm dünyanın gözü önünde, elinde tabanca, meclis kürsüsünde atıp tutuyor. Tejero sicili kabarık, vukuatı bol bir vatankurtaran.
21 -  Bu kargaşada Kıbrıs’a dikkat-Cengiz Aktar
Genelkurmay başkanının geçen hafta adadaki siyasî değerlendirmeleri esnasında beyan ettiği ‘Lokmacı Kapısı’nın açılması adil ve kalıcı bir barışa doğru giden çok büyük bir adım değil’ hükmünün doğru olup olmadığını zaman gösterecek.
22 -  Kıbrıs’ta yeni paradigma gerekiyor-Cengiz Aktar
Kıbrıs sorununda kalıcı çözüm arayışları baharın başlangıcıyla yeniden canlandı. Önceki girişimlerle temel fark ilk kez her iki tarafta da çözüm isteyen Rum ve Türk politikacılar olması.
23 -  Devlet büyüklerinden inciler-Cengiz Aktar
Politikacı zırvaları her daim gazeteci ve yorumcuya malzeme oluşturmuştur. Ancak günümüzde sarfedilen öyle laflar var ki insan 2008 yılında yaşadığından şüphe eder hale geliyor. Sorunların üst üste gelmesiyle politikacının sınırlı kapasitesi ve vasatlığı da ortaya dökülüveriyor.
24 -  AKP’li değil AB’li Türkiye-Cengiz Aktar
Türban kararı ile kuzey Irak seferi, AKP’nin Kasım 2002’den bu yana hem iktidarın gücü hem muhalefetin mağduriyetinden nemalanmasının sonu anlamını taşıyor. AKP ülkedeki siyasî geleneğin en bildik reflekslerini taşıyan bir parti artık.
25 -  TÜRBAN SERBESTİSİNİN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER İÇİNDEKİ YERİ-Akın Özçer
Fransa başta olmak üzere, özellikle Türkiye’nin AB üyeliğine karşı ülkelerin, Türk üniversitelerinde türban yasağının kaldırılmasını, demokratik bir adım olarak değil, kendi tezlerini destekleyecek bir unsur olarak kullanacağından kuşku duymamak gerek.
Sonraki >

(Kasım 2007 öncesi)


(Kasım 2007 öncesi)


AB YOLUNDA
(Arşiv Linkleri)


AB YOLUNDA

AB EDİTÖRÜNDEN

AB MÜKTESEBATI

LİNKLER

AVRUPA KOMİSYONU ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

AB'NİN FAALİYETLERİ

AB-ARŞİV


BU SAYFAYI TAVSİYE ET!